Prisliste

Hei alle sammen
Vi har vokst, utgiftene økt og de frivilliges sin innsats likeså.
 
Det er slik at ingen frivillige skal ha utgifter ved å være med som frivillig i en organisasjon, da mister vi de frivillige og organisasjonen dør ut.
 
I KIL Fond Bergen Omegn er det slik at de frivillige bruker privat bil og drivstoff til å kjøre ut mat, dette koster. Nå er det også slik hos oss, at mange av de frivillige også mottar hjelp selv, det vil si at de har egne utfordringer i hverdagen. Det at det da er fare for økte kostnader for å gjøre en forskjell for andre i samme situasjon, gjør at man velger vekk frivilligheten. Den frivilligheten som vi og dere er så avhengig av.
 
På bakgrunn av det ser vi oss nødt til å pålegge mottakere av matkassen å betale 200,- pr mnd, dvs 50,- pr matkasse pr uke.
 
Når man ser på matkassene som deles ut, så er 200,- pr mnd en liten sum, men nok til at det vil gi dekning for egne utgifter i den frivilligheten som de utfører hos oss.
 
Vi ber om forståelse for dette og viser til VIPPS#524293 og kontoinformasjon, de som leverer på døren tar også imot kontant.
 
HILSEN KIL FOND BERGEN OMEGN
Matkasse informasjon Pris
Matkasse 1 gang pr uke (mandag eller fredag) 200,00 kr
Matkasse 2 ganger pr mnd 100,00 kr

Når man ser på matkassene som deles ut, så er 200,- pr mnd en liten sum, men nok til at det vil gi dekning for egne utgifter i den frivilligheten som de utfører hos oss.ligere tekst til prislisten.

Vi ber om respekt og forståelse for denne avgjørelsen.