Vår visjon, våre verdier

Vår visjon er 

 - å gjøre en forskjell - 

 

Den visjonen definerer vi under våre verdier som er

  • Kjærlighet
    • med nestekjærlighet gjøres mye bra
  • Inkluderende
    • med et åpent sinn ser man alle
  • Likeverd
    • Alle betyr like mye

 

 

- Den man er, og ens beste er alltid godt nok.

Krever noen noe mer av en,

så krever de mer enn de selv kan gi -