Benedicte og Monika er for første gang på VilVIte...