3. jun, 2019

Støtte til Inkluderingsprosjekt av SR - Bank - 33 000,-

Dette er andre gang vi får tilskudd/støtte fra SR - Bank, noe vi er ekstremt glade for. Forrige gang fikk vi 30000,- og denne gangen fikk vi 33000,-. Pengene er tildelt konkrete formål som støtte til familier som vi hjelper. Det dreier seg om utgifter som konfirmasjoner, strøm regning, husleie eller andre utgifter som det trenger hjelp til. Vi må selvfølgelig dokumentere inn til SR - Bank og bekrefte hva pengene har gått til. Det skulle egentlig bare mangle.

TIL SR - Bank, Tusen Takk for deres støtte, uten den hadde vi aldri hatt mulighet til å hjelpe så mange som vi gjør.